...zwykła posypiać w ciepłe dni w różnych miejscach.